"Червената нишка" на Давид Гросман, или за самоизпълняващото се пророчество

Одисеята в "Червената нишка" е многопластово пътуване - в пространството и времето, в политическото и интимното, в страната, и в семейството, в историята, и в душата. Четенето му за разбирането на Израел е задължително

Купи книгата от
"Червената нишка" на Давид Гросман, или за самоизпълняващото се пророчество