91

"Авиатор" - въплътената памет за всичко онова, което историята не вписва

В "Авиатор" имаме и фантастика, която е само повод за един силно реалистичен роман, и детективска линия, повод за етико-философски размишления, и исторически роман, в който, както ще видим, разбирането за историята е съвсем различно

91
Купи книгата от
"Авиатор" - въплътената памет за всичко онова, което историята не вписва