162

Марио Леви и животът в неговия "Kварталът на погрешните избори"

Не можех на сто процента да се разбера с този роман, който въпреки всичко изчетох с любопитство към това "какво ще се случи" с героите. Известна пречка за мен беше характерният стил на автора

162
Купи книгата от
Марио Леви и животът в неговия "Kварталът на погрешните избори"