Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
1335
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

"Керван за гарвани" - за човеколюбивата ирония на Емине Садкъ

Младо перо, което в следващите книги - надявам се и вярвам - ще се развива и задълбочава в жанра на сатирата и ще е също толкова злободневно и забавно

1335
"Керван за гарвани" - за човеколюбивата ирония на Емине Садкъ