221

"Годината на магическото мислене" - докато още мислим, че смъртта е поправима

В книгата писателката, омъжена за новелиста, сценариста и литературния критик Грегъри Джон Дън, проследява годината в живота си след смъртта на най-близкото й същество - нейния съпруг Джон Грегъри Дън

221
Купи книгата от
"Годината на магическото мислене" - докато още мислим, че смъртта е поправима