Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
95
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

"Пътеписи от Шашавия" - бележки на отсядащия човек

Човекът, който се задържа достатъчно време на едно - обикновено екзотично и далечно - място, за да открои цивилизационните разлики с него, но и да разпознае неизбежните човешки сходства, да намери неочаквани паралели и да установи, че изграждането на стереотипи е двустранен процес

95
Купи книгата от
"Пътеписи от Шашавия" - бележки на отсядащия човек