"И.М" на Кони Палмен - да пишеш за щастието, което боли

В автобиографичния си роман нидерландската писателка приема това предизвикателство, като разделя книгата на две глави: едната посветена на голямата й любов с холандския журналист Исха Майер, а другата - на смъртта му

Купи книгата от
"И.М" на Кони Палмен - да пишеш за щастието, което боли