"Те никога не казват" на Зорница Гъркова - мрачните йероглифи в плътта и светът от утре

Препоръчвам сборника на по-търпеливи читатели, които могат да оценят меандрите на езика, детайлността и специфичната атмосфера в историите

Купи книгата от
"Те никога не казват" на Зорница Гъркова - мрачните йероглифи в плътта и светът от утре