94

Жената - картография на болки. "Едно възможно начало" на Тодора Радева

Може би най-женското в тази книга е именно признанието, че жената е способна да бъде чужда не само на дома, на съпруга, на живота си, но дори и на детето си. Чужда и на самата себе си или напротив - тъкмо така оставайки тя

94
Жената - картография на болки. "Едно възможно начало" на Тодора Радева