Ейлиш ни Гуивна за връзката си с България, съвременната ирландска литература и "изгубената" Ирландия

Ирландската литература в добро здравословно състояние. Винаги сме имали силна литературна традиция. Един от проблемите е, че до сравнително скоро тя бе силно доминирана от мъже. Известните ни писатели - Джойс, Бекет, Хийни, Шоу - са всичките мъже. Това се промени през последните двайсет или трийсет години, казва писателката

Купи книгата от
Ейлиш ни Гуивна за връзката си с България, съвременната ирландска литература и "изгубената" Ирландия