Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
207
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Петър Чухов: Моето писане е покана за дописване, домисляне, доусещане

Може би някои травми от детството, липси, обърканости и несигурности намират (обезопасен) излаз по-лесно в (привидното) разказване за някой друг, дори разказът да е в първо лице, докато в поезията лирическият герой традиционно се отъждествява с автора, казва поетът в разговор за последната си книга

207
Петър Чухов: Моето писане е покана за дописване, домисляне, доусещане