Антония Апостолова пред "С книга в полунощ" за загубите и катарзиса

Разговаряме надълго и нашироко за "Потъване в мъртво море" и "Литературни разговори", за граничните моменти в живота ни и тяхното място в литературата, за справянето с болката и страха от смъртта, за миговете на прозрение и катарзис. И още...

Антония Апостолова пред "С книга в полунощ" за загубите и катарзиса