461

Русана Бърдарска за "Опитът": Текстът е достатъчно монументален, за да издръжи и на критическо цунами (част 1)

Книгата ми полага житейския и екзистенциален опит на отделния, индивидуален, неотличим, неисторически човек, каквито сме почти всички ние, хората в различни концентрично разширяващи се системи за осмисляне

461
Купи книгата от
Русана Бърдарска за "Опитът": Текстът е достатъчно монументален, за да издръжи и на критическо цунами (част 1)