398

Румен Павлов: Ако не внимавам достатъчно, всяко мое стихотворение ще е за дървета

Винаги ме води някаква първоначална идея, която е възможно да се трансформира във вторична, за сметка на новопоявил се смисъл, казва авторът в разговор за дебютната си стихосбирка "Отвор"

398
Румен Павлов: Ако не внимавам достатъчно, всяко мое стихотворение ще е за дървета