Камелия Панайотова: Младото поколение злоупотребява с тъгата. Малко неща са смъртоносни

Мисля, че днес имаме нужда да се спасим от страданието си, което често сами си причиняваме. Понякога се вглъбяваме в това да сме жертви, което е глупаво

Камелия Панайотова: Младото поколение злоупотребява с тъгата. Малко неща са смъртоносни