Калина Линкова: Липсата е моето средство за търсене на истина и смисъл

Струва ми се, че никоя муза не може да бъде такава, ако не е и музей – безкрайни зали и лабиринти, в които се крият причудливите артефакти на съществото й. Всяка жена се чувства и двете

Калина Линкова: Липсата е моето средство за търсене на истина и смисъл