Красимир Димовски: Стилът е спасението на литературата от задаващия се изкуствен интелект

Децата също имат своите страхове, своите тъмни страни - отмъстителността, злобата, алчността не са чужди на детския свят, но разликата е в това, че те не ги носят с тази фанатичност на възрастните

Купи книгата от
Красимир Димовски: Стилът е спасението на литературата от задаващия се изкуствен интелект