Никола Петров: Грозно е онова, което все още не възприемаме за красиво

Литературата едва ли е възможна без надежда. Абсолютната безнадеждност би била скучна, тя е като пълното щастие, не може да породи конфликт

Никола Петров: Грозно е онова, което все още не възприемаме за красиво