Антина Златкова: Има значение откъде и накъде гледаш - и на каква светлина

Струва ми се, че дори в последните години да имаме поводи за все повече общи страхове, краят на света (все още) е субективен

Антина Златкова: Има значение откъде и накъде гледаш - и на каква светлина