Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
312
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Палми Ранчев: Понякога имам чувство, че стиховете се пишат от един и същ поет

Харесвам писателите, които говорят от свое име, както и по различен начин, без да се съобразяват с актуалната литературна и политическа конюнктура

312
Купи книгата от
Палми Ранчев: Понякога имам чувство, че стиховете се пишат от един и същ поет