48

Писателят проф. Иван Станков с думи за романа "Нас, които ни няма"

Очаквах с огромен страх тези думи, защото знаех, че каквито и да са, ще са болезнено искрени. За него Марин Бодаков казваше: "Иван е безупречен и абсолютно неконформен литератор"

48
Писателят проф. Иван Станков с думи за романа "Нас, които ни няма"