Шедьовърът на Том Улф „Кладата на суетата” най-после на български

„Кладата на суетата” е роман за манипулациите – на борсата, в съда, в медиите. На над 700 страници Том Улф разкрива лустрото и тинята на Ню Йорк, изследва амбициите, расизма, катарзиса

Шедьовърът на Том Улф „Кладата на суетата” най-после на български