Ново българско издание на "Музите се чуват" на Труман Капоти

В средата на 50-те години Капоти придружава в качеството си на журналист постановка на „Порги и Бес“ в Съветския съюз. Той пише текста в резултат на посещението си там

Ново българско издание на "Музите се чуват" на Труман Капоти