"Европа и идеята за нация" - нов труд на Хосе Ортега-и-Гасет на български

В труда се разгръща убеждението, че нацията е резултат от сплотяващото чувство за съпринадлежност към определена човешка общност, чувство, което се поддържа, но не се поражда от общия език, територия, традиции, кръвно родство

"Европа и идеята за нация" - нов труд на Хосе Ортега-и-Гасет на български