Маркиз дьо Сад - герой в новия роман "Аркьой. Илюзорен алманах" от Александър Бечанович

Един виртуозно построен и многолик роман, съставен от многобройни „вариации на тема“, в които авторът представя историята всеки път от различен ъгъл и по леко променен начин, за да разнищи образа на своя герой, намеренията му и последствията от тяхното осъществяване

Маркиз дьо Сад - герой в новия роман "Аркьой. Илюзорен алманах" от Александър Бечанович