Ново българско издание на "Хроника на камък" от Исмаил Кадаре

"Хроника на камък" е смущаваща смесица от трагедия и комедия, от политика и поезия. Тя разказва вълнуващата история на един албански град през погледа на малко момче

Ново българско издание на "Хроника на камък" от Исмаил Кадаре