"Форсиране на романа река" - ново издание на романа на Дубравка Угрешич

Романът разгръща постмодернистична картина на двата свята от близкото минало през погледа на онези, които ги претворяват в художествена фикция. Ставаме свидетели на международна писателска среща в Загреб през 80-те с участници от Източна Европа и от Запада

"Форсиране на романа река" - ново издание на романа на Дубравка Угрешич