"Лисица" на Дубравка Угрешич излиза на български

От минните полета на Балканите, през Централна и Западна Европа, Русия и Япония, та чак до Гранд Каньон, от потънали в забвение имена на руския авангард, през Булгаков и Набоков, та чак до българска народна песен… се наслагват пластове география, история, литература, традиции и култура

"Лисица" на Дубравка Угрешич излиза на български