Ново издание на "Характери" от френския мислител Жан дьо Лабрюйер (и ОТКЪС)

Портретите на Лабрюйер граничат с карикатурата – тук нейният рисунък е от словесно естество, а стилът е хармоничен и изящен, подчинен на класицистичната естетика

Ново издание на "Характери" от френския мислител Жан дьо Лабрюйер (и ОТКЪС)