"Опитът" на Русана Бърдарска събира над 700 страници "популярна философия с екзистенциални елементи" (и ОТКЪС)

"Ако трябва да избера един послевкус, то това е заседналата в гърлото горчивина от нашата трагична незначителност, от непосилните мащаби, в които се движи крехкият смисъл на нашия живот, от зловещата красота на звездното небе“, пише за книгата Антония Апостолова

"Опитът" на Русана Бърдарска събира над 700 страници "популярна философия с екзистенциални елементи" (и ОТКЪС)