"Опитът" на Русана Бърдарска събира над 700 страници "популярна философия с екзистенциални елементи" (и ОТКЪС)

"Ако трябва да избера един послевкус, то това е заседналата в гърлото горчивина от нашата трагична незначителност, от непосилните мащаби, в които се движи крехкият смисъл на нашия живот, от зловещата красота на звездното небе“, пише за книгата Антония Апостолова

Купи книгата от
"Опитът" на Русана Бърдарска събира над 700 страници "популярна философия с екзистенциални елементи" (и ОТКЪС)