"През това време" - нова книга на проф. Инна Пелева за литературата от Прехода до днес (ОТКЪС)

Кои са писателите и текстовете, които винаги оттук насетне ще са важни, кои са поредните лица на елитарното и популярното, кои са впечатляващите изображения на миналото и на сегашното... Тези и други въпроси обмисля проф. Инна Пелева

Купи книгата от
"През това време" - нова книга на проф. Инна Пелева за литературата от Прехода до днес (ОТКЪС)