85

Романът "Молитвеник" на Джоун Дидиън излиза на български

Джоун Дидиън създава измислената страна Бока Гранде въз основа на проучванията си в Латинска Америка

85
Романът "Молитвеник" на Джоун Дидиън излиза на български