Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
16
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Джордж Сиртеш: Из "Избрани съчинения"

Превод: мой

16
Джордж Сиртеш: Из "Избрани съчинения"