Джордж Сиртеш: Из "Избрани съчинения"

Превод: мой

Джордж Сиртеш: Из "Избрани съчинения"