Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
77
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Хаим Гури: Коприна и мълчание

Превод: мой

77
Хаим Гури: Коприна и мълчание