Два романа на Макс Блехер - болезнено личен екперимент с (не)реалността

Единият проследява летните спомени от едно детство и юношество в малък румънски град, а вторият, по определението на самия Блехер, представлява нещо като дневник на болния за живота във френски санаториум (място, където самият Блехер се е лекувал) и нарежда книгата сред редица големи образци в тази традиция

Купи книгата от
Два романа на Макс Блехер - болезнено личен екперимент с (не)реалността