"Потъване в мъртво море" - писане без дъно

"Ще ти разкрия източника на болката. Ще ти я причиня пак, защото не искам да живея сам със собствения ужас на неразказаното чувство. Това е жестока литература...", пише Димитър Щуров

Купи книгата от
"Потъване в мъртво море" - писане без дъно