Вехтошарят на спомени Алберт Бенбасат ни връща в миналото с "Изгубени вещи"

Сборникът му с разкази ни връща за кратко - осветявайки ги с мътното фенерче на паметта - към вещи и хора от едно минало, в които ние, читателите му, отдавна или дори изобщо не сме живели

Купи книгата от
Вехтошарят на спомени Алберт Бенбасат ни връща в миналото с "Изгубени вещи"