За романа "Сянка" - с признание и критика; и още - кой известен герой наднича от него

През цялото време мислех за романа на Васил Панайотов като за spin-off на героя от "Бесове" - Кирилов, а за разсъжденията на разказвача - като за вариация на Кириловите. Няма да е прекалено, ако открием и у Панайотов това, което Достоевски нарича "логическо самоубийство"

Купи книгата от
За романа "Сянка" - с признание и критика; и още - кой известен герой наднича от него