Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
147
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Особеният свят и причудливите герои в разказите на Цветелина Георгиева

Много често наративът се движи на ръба на действителността, визуализирайки и конкретизирайки различни фантазии, криввайки в особеното и чудатото, но въпреки този магически реализъм, връзката с нашия свят не се прокъсва, а остава плътна и силна

147
Купи книгата от
Особеният свят и причудливите герои в разказите на Цветелина Георгиева