145

Особеният свят и причудливите герои в разказите на Цветелина Георгиева

Много често наративът се движи на ръба на действителността, визуализирайки и конкретизирайки различни фантазии, криввайки в особеното и чудатото, но въпреки този магически реализъм, връзката с нашия свят не се прокъсва, а остава плътна и силна

145
Купи книгата от
Особеният свят и причудливите герои в разказите на Цветелина Георгиева