Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
303
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Майки и дъщери: Феранте или Джиленхал. И българските жени в "Направени от вина"

Най-впечатляващото литературно средство, което Феранте ползва, за да демонстрира симпатията си към жените – и, разбира се, могъщата емпатия! – е пренебрежителното отношение, което има към мъжките си герои

303
Купи книгата от
Майки и дъщери: Феранте или Джиленхал. И българските жени в "Направени от вина"