"Шекспир зад храстите": Серафимите и обикновеното чудо в разказите на Светла Георгиева

Писани от различни точки на света, те чертаят една надпространствена карта на споделената човечност, на надеждата в мрака, на смисъла в дребните жестове сред нашата "врява и безумство"

Купи книгата от
"Шекспир зад храстите": Серафимите и обикновеното чудо в разказите на Светла Георгиева