"Късна смърт", или Иван-Станковата любов по време на история

В космогонията на автора времето – и съответно паметта – се измерва не толкова в неща, а най-вече в хора. Освен тях като че ли няма нищо друго

Купи книгата от
"Късна смърт", или Иван-Станковата любов по време на история