Излиза най-новата книга на Иван Станков - "Късна смърт" (прочетете ОТКЪС)

Главните герои са двама мъже и една жена - несъединени самотни върхове на любовен триъгълник. Те са връстници на новата българска държава, но живеят "непоносимо дълго", провирайки се през войни, бунтове, преврати

Купи книгата от
Излиза най-новата книга на Иван Станков - "Късна смърт" (прочетете ОТКЪС)