204

"Шейсет разказа". Деян Енев, който разказва преходността

Тези разкази са просто разказване per se, регистриране на присъствие, документиране на житейска хронология, ход на неизбежност

204
"Шейсет разказа". Деян Енев, който разказва преходността