Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
32
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Още веднъж за детството в "Макгахански блусове и балади" на Юли Шумарев

На места историите звучат като притчи, в чиито архетипни образи поне няколко поколения ще разпознаят собственото си детство

32
Още веднъж за детството в "Макгахански блусове и балади" на Юли Шумарев