28

Още веднъж за детството в "Макгахански блусове и балади" на Юли Шумарев

На места историите звучат като притчи, в чиито архетипни образи поне няколко поколения ще разпознаят собственото си детство

28
Още веднъж за детството в "Макгахански блусове и балади" на Юли Шумарев