Русана Бърдарска за "Опитът": Книгата ми е гигантско упражнение по български език (част 2)

По концептуални причини книгата е написана на български език, защото аз съм на български, но това със сигурност не е най-добрият пазарен избор, нито най-краткият път към признанието, славата и парите

Русана Бърдарска за "Опитът": Книгата ми е гигантско упражнение по български език (част 2)