Поетът Златозар Петров: Всичко е справедливо

Допускам, че поезията е дълга, но излишна смелост. Защото най-често острието е тъпо. Убеден съм, че всеки човек през живота си може да напише едно добро стихотворение

Купи книгата от
Поетът Златозар Петров: Всичко е справедливо