Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
737
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Габриела Манова: Тъгата не е линеен процес, времето лекува временно

Боя се обаче, че създаването на кръгове или „затварянето“ на групи хора крие риск отношенията да станат неискрени, а критиката, която намирам за особено важна, да се стопи от съображения, които невинаги са в полза на авторите

737
Габриела Манова: Тъгата не е линеен процес, времето лекува временно