670

Лили Йовнова: Липсва ми всяка версия на момичето, което съм оставяла на някое летище

Хубавото на поезията е постоянството ѝ, мисля си за нея като снимка на конкретен момент, не като видео. В този смисъл, не виждам как може да се говори за нейно порастване

670
Лили Йовнова: Липсва ми всяка версия на момичето, което съм оставяла на някое летище