469

Александър Габровски: Човечеството е красиво заради своите грешки

С времето забелязах, че всеки ден поне по няколко пъти се питам „от това дали би станало добро стихотворение?“. Интересно ми е това наблюдение, отдръпване от собствената ми личност и ежедневие

469
Купи книгата от
Александър Габровски: Човечеството е красиво заради своите грешки